Krenar Gashi

blogs, opinions and some other writings

Monthly Archives: March, 2014

War Crimes and Eulex’s Broken Kettle

Kosovo already has an EU rule of law Mission, EULEX; the idea to establish another international criminal tribunal for Kosovo to deal with war crimes is both superfluous and absurd. … Continue reading

March 22, 2014

Krimet e Luftës dhe Ibriku i Thyer i EULEX-it

Kosova tashmë e ka një mision të BE-së për sundim të ligjit; ideja për ta themeluar një tribunal ndërkombëtar për krimet e luftës në Kosovë është i tepërt dhe absurd … Continue reading

March 21, 2014